Tranzitia la ISO 9001:2015 si ISO 14001: 2015

Revizia din 2015 a standardelor ISO 9001 și ISO 14001 aduce multe schimbări, incluzând o structură nouă, comună sistemelor de management, noi concepte și modificări majore ale unora dintre cerințe. Aceste schimbări vor avea un efect important asupra Sistemelor de management al calității si mediului.
De aceea, înțelegerea naturii acestor schimbări va facilita implementarea eficace a Sistemului de Management al Calității si Mediului, conform noilor standarde și asigurarea unei continuități a sistemelor de management în tranziția  acestora la noile versiuni.

De ce să vii la curs:

Acest curs vă prezintă schimbările apărute în cerințele standardelor ISO 9001:2015 si ISO 14001: 2015 și pașii care trebuie urmați pentru adaptarea la noile cerințe a Sistemului de Management al calității și mediului.

În cadrul cursului vor fi prezentate o paralelă între cerințele standardelor ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004 și revizia 2015 a acestor standarde, precum și modul în care noile cerințe afectează o organizație, astfel încât să poată fi declanșat procesul de tranziție a Sistemului de Management al Calității și al Mediului.

Grup țintă:

  • Manageri și consultanți în domeniul Sisteme de Management;
  • Reprezentanți ai organizațiilor care au SMC/ SMM certificat conform  ISO 9001:2008, respectiv ISO 14001:2004;
  • Reprezentanți ai organizațiilor care sunt în faza de dezvoltare a unui Sistem de Management al Calității/ Mediului;
  • Auditori ai sistemelor de management al calității și mediului

Durata cursului: 2 zile
Certificare: Certificat FiaTest

Tranzitia_ISO 9001_ISO14001