3aInformația este cea mai importantă resursă din cadrul unei organizații. Protejarea acestei resurse a devenit în ultimii ani o prioritate majoră,  întrucât asigură continuitatea activităților, oferă un avantaj competitiv, și conservă imaginea unei organizații solide, pentru că gestionează eficient informațiile proprii și ale partenerilor.

Riscurile interne de securitate și eroarea umană nu pot fi niciodată eliminate pe deplin, dar pot fi reduse la un nivel ușor de administrat prin programe ce țin de securitatea informației, și prin instruirea personalului.

Suntem una din primele companii românești ce oferă servicii de management în securitatea informațiilor. Din 2003 colaborăm cu clienții noștri în orice aspect ce ține de securitate: securitate IT la nivel de rețea, sistem sau aplicații, protecție fizică sau securitate organizațională.
Având la bază ghidurile și cerințele familiei de standarde ISO/IEC 27000, abordăm pragmatic gestionarea eficientă a factorilor de risc prin servicii de instruire, consultanță, implementare de sisteme și audituri tehnice și organizaționale.

Serviciile noastre:

Servicii suport pentru Sistemul de management al Securității Informațiilor conform ISO/IEC 27001:

  • Dezvoltare de politici și standarde organizaționale de securitate;
  • Analiză și evaluare de risc;
  • Proiectare și implementare arhitectură de securitate IT/fizică;
  • Instruire și conștientizare în domeniul securității;
  • Audituri și evaluări de securitate, analiză de vulnerabilități, teste de penetrare;
  • Managementul Incidentelor, Pregătire pentru Continuitatea Activității;
  • Selectare și evaluare furnizori și produse.