Despre Noi

Despre FiaTest

FiaTest și-a început activitatea în 1990, fiind prima companie românească de consultanță specializată în managementul calității și în educația adulților. Odată cu evoluția clienților noștri, ne-am dezvoltat competențele în patru direcții principale: sisteme de management pentru industrie și administrație, management de proiect, instruire personal, iar din 2008, ne-am lărgit expertiza în domeniile Lean Manufacturing, Kaizen, TPM (Mentenanta Total Productivă) și Securitate IT.

În 25 de ani de activitate, am sprijinit peste 400 de organizații, ne-am implicat în 60 de proiecte cu finanțare națională, europeană și internațională și am organizat cursuri deschise și personalizate, la care au participat peste 8000 de cursanți.

Toate proiectele pe care le-am desfășurat s-au bazat pe experiența practică a echipei noastre și ne propunem, să oferim, în continuare, o gamă de servicii complexe și utile care să aducă organizațiilor performanțe sustenabile.

Echipa FiaTest

Camelia Ducaru


Managementul proiectelor, Managementul comunicării.

Aighiun Cabul


Managemantul îmbunătățirii proceselor, TPM, Lean Manufacturing.

Alina Popa


Sisteme de management în mediu, sănătate, securitate ocupaţională și iniţiative de Responsabilitate Socială Corporativă pentru companii mici şi mijlocii.

Andrei Hohan


Securitatea Informațiiilor, Business Excellence

Luminița Tatomir


Analiza nevoilor de formare, planificarea și organizarea cursurilor, bugetarea activității de training, procesul de instruire, evaluarea programelor de formare.

Luminița Știrbu


Managementul îmbunătățirii proceselor, Lean Manufacturing, Managementul Laboratorului.

Maria Cucu


Managementul calității, Management strategic, Managementul îmbunătățirii proceselor.

Mihai Dumitriu


Management de proiect, Realizarea studiilor de fezabilitate, Analiză cost-beneficiu, Achiziţii Publice.

Verginia Matei


14 ani în documentarea şi auditarea Sistemelor de Management al Calităţii pentru laboratoarele de încercări;

Violeta Daria


Managementul comunicării, Dezvoltarea echipelor, Relații Publice, Evaluarea satisfacției angajaților.

Daniel Bădărău


Managementul performanței, Îmbunătățirea eficienței profesionale și personale, Eficientizarea organizației și a proceselor de RU.