Cursuri la cerere

Tranzitia la ISO 9001:2015 si ISO 14001: 2015
05/05/2016
Formare Auditori ai Sistemului de Management al Calitatii din din cadrul laboratoarelor clinice
05/05/2016

Pregatirea laboratoarelor clinice pentru acreditare. Cerintele standardului SR EN ISO 15189:2007
Controlul calitatii in laboratoarele medicale
5S pentru furnizorii de servicii medicale
Lean pentru furnizorii de servicii medicale