Cursuri la cerere

Pregatirea laboratoarelor clinice pentru acreditare. Cerintele standardului SR EN ISO 15189:2007
Controlul calitatii in laboratoarele medicale
5S pentru furnizorii de servicii medicale
Lean pentru furnizorii de servicii medicale