6aSuccesul durabil al unei organizații este susținut de capabilitatea de a îndeplini necesitățile și așteptările tuturor părților interesate: clienți, acționari, angajați, societate,  pe termen lung și în mod echilibrat.

Pentru a dezvolta astfel de capabilități, este nevoie de viziune și leadership din partea echipei de management, dar și de aplicarea unui set coerent de instrumente de management care să implice întreaga organizație în îmbunătățirea permanentă a rezultatelor.

Utilizăm criteriile și principiile Modelului EFQM ca factor integrator, pentru a crea o viziune comună a echipei de management privind strategia de îmbunătățire continuă a organizației. Instruim și susținem dezvoltarea capabilităților de îmbunătățire continuă la nivel de leadership, procese și echipe, apoi evaluăm  performanțele și facem benchmarking și autoevaluare, pe baza criteriilor modelului de excelență, pentru a aduce organizațiilor performanțe sustenabile.

Serviciile noastre:

Utilizăm criteriile și principiile Modelului EFQM ca factor integrator pentru:
Crearea unei viziuni comune a echipei de management privind strategia de îmbunătățire continuă a companiei;
Instruire și conștientizare pentru îmbunătățire continuă:
Dezvoltarea capabilităților de îmbunătățire continuă:

  • Leadership
  • Procese
  • Echipe

Management strategic și managementul performanțelor;
Evaluarea performanțelor, benchmarking și autoevaluare pe baza criteriilor modelului de excelență.
Pregătirea pentru participarea la competiții de Excelență (Premiul European pentru Excelență, Premii Regionale de Excelență).