5

Calitate

FiaTest este prima companie privată de consultanță specializată în managementul calității din România. Domeniile noastre de expertiză includ implementarea standardelor specifice din industrie și conformitatea cu cerințele producătorilor, implementarea sistemelor de management în administrația centrală și locală, și implementarea strandardelor naționale și europene de asigurare a calității, în educație și formare profesională.
Detalii
4

Mediu / SSM

Conformarea cu cerințele legale în mediu, sănătate și securitate ocupaţională solicită organizațiilor, să acorde din ce în ce mai multă atenție dezvoltării unei baze pentru îmbunătățirea continuă a organizației care să asigure, pe de-o parte controlul impactului de mediu generat de activitățile și proceselor desfășurate, pe de altă parte controlul riscurilor de securitate și sănătate în muncă.
Detalii
2

Securitatea informațiilor

Informația este cea mai importantă resursă din cadrul unei organizații. Protejarea acestei resurse a devenit în ultimii ani o prioritate majoră, întrucât asigură continuitatea activităților, oferă un avantaj competitiv, și conservă imaginea unei organizații solide, pentru că gestionează eficient informațiile proprii și ale partenerilor.
Detalii
0

Management de proiect

Un proiect implementat cu succes reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru orice organizație. Indiferent de profil sau mărime, suntem pregătiți, să analizăm împreună oportunităților de finanțare și să scriem cererile de proiect.
Detalii
6

Îmbunătățire continuă

Succesul durabil al unei organizații este susținut de capabilitatea de a îndeplini necesitățile și așteptările tuturor părților interesate: clienți, acționari, angajați, societate, pe termen lung și în mod echilibrat.
Detalii
1

Educatia adultilor

In curand ..
Detalii