Calendar Cursuri

11.10.2019

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

București

15.10.2019-18.10.2019

Auditori SR EN ISO 15189:2013 si SR EN ISO 19011:2018

București

22.10.2019-23.10.2019

Validarea metodelor de încercare analiză. Aspecte practice și instrumente informatice

București

22.10.2019-25.10.2019

Auditori conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 si SR EN ISO 19011:2018

Iași

28.10.2019-30.10.2019

Gaz-cromatografia. Teoria separării și aplicarea în practica analitică, noțiuni de dezvoltare și validare a metodelor analitice bazate pe tehnici gaz-cromatografice.

București

30.10.2019-01.11.2019

Asigurarea calității rezultatelor examinărilor. Validarea procedurilor de examinare si incertitudinea de măsurare a valorilor mărimii măsurate (în laboratoarele de analize medicale)

București

05.11.2019

Tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018. Ce este nou și diferit?

București

06.11.2019-07.11.2019

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018: Prezentarea cerințelor

București

08.11.2019

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

București

12.11.2019-15.11.2019

Auditori conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 si SR EN ISO 19011:2018

București

18.11.2019-20.11.2019

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

București

20.11.2019-22.11.2019

Auditor în domeniul calității confom SR EN ISO 9001:2015

București