Calendar Cursuri

11.02.2019

Tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018. Ce este nou și diferit?

Bucuresti

12.02.2019-13.02.2019

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018: Prezentarea cerințelor

Bucuresti

14.02.2019

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Bucuresti

14.02.2019 – 15.02.2019

Gaz-cromatografia—de la TEORIE la PRACTICĂ

Bucuresti

18.02.2019 – 21.02.2019

Formare Auditori ai Sistemului de Management al Calitatii din din cadrul laboratoarelor clinice

Bucuresti

20.02.2019-21.02.2019

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018: Prezentarea cerințelor

Brasov

21.02.2019-22.02.2019

Validarea metodelor de încercare/analiză – aspecte practice și instrumente informatice

Bucuresti

25.02.2019 -28.02.2019

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor SR EN ISO 17025:2018 şi SR EN ISO 19011:2018

Bucuresti

06.03.2019-08.03.2019

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

Bucuresti