Calendar Cursuri

12.11.2019-15.11.2019

Auditori conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 si SR EN ISO 19011:2018

București

18.11.2019-20.11.2019

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

București

25.11.2019-27.11.2019

Auditor în domeniul calității confom SR EN ISO 9001:2015

București

26.11.2019-29.11.2019

Auditori conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 si SR EN ISO 19011:2018

București

28.11.2019-29.11.2019

Aspecte practice legate de asigurarea calitatii analizelor: Validarea metodelor si Controlul rezultatelor incercarilor – in laboratoare de analize fizico-chimice

Cluj

03.12.2019-06.12.2019

Auditori ai Sistemului de Management al Calitatii din cadrul laboratoarelor clinice

București

09.12.2019-10.12.2019

Aspecte practice legate de asigurarea calitatii analizelor: Validarea metodelor si Controlul rezultatelor incercarilor – in laboratoare de analize fizico-chimice

București

11.12.2019-13.12.2019

ASIGURAREA CALITĂŢII REZULTATELOR EXAMINĂRILOR. Validarea procedurilor de examinare si incertitudinea de măsurare in laboratoarele clinice

București