Laboratoare

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018. Prezentarea cerinţelor

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi SR EN ISO 19011:2018

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări

VALIDAREA METODELOR ȘI CONTROLUL CALITĂȚII REZULTATELOR – aspecte practice legate de asigurarea validității rezultatelor analizelor într-un laborator de analize fizico-chimice

Gaz-cromatografia. Teoria separării gaz-cromatografice și aplicarea sa în practică, noțiuni de dezvoltare și validare a metodelor de încercare ce implică separări GC

Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC). Teoria separării pe coloană, instrumentația folosită și elemente de practică a separării HPLC, precum și noțiuni de dezvoltare și validare a metodelor de încercare ce implică separări HPLC.

CURSURI LABORATOARE DE MICROBIOLOGIE

Calitatea apei potabile din punct de vedere microbiologic. Validarea/Verificarea metodei analitice

Microbiologia produselor alimentare şi furajere. SR EN ISO 6579-1:2017. Validarea procedurii analitice

CURSURI LABORATOARE CLINICE

Auditori ai sistemului de management al calităţii din cadrul laboratoarelor clinice

ASIGURAREA CALITĂŢII REZULTATELOR EXAMINĂRILOR. Validarea procedurilor de examinare si incertitudinea de măsurare