Calendar Cursuri laboratoare

11.02.2020-12.02.2020

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018. Prezentarea cerinţelor

Sibiu

13.02.2020

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Sibiu

12.02.2020-14.02.2020

Gaz-cromatografia.Teoria separării gaz-cromatografice și aplicarea sa în practică, noțiuni de dezvoltare și validare a metodelor de încercare ce implică separări GC

București

19.02.2020-21.02.2020

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări.

București

20.02.2020-21.02.2020

VALIDAREA METODELOR ȘI CONTROLUL CALITĂȚII REZULTATELOR  – aspecte practice legate de asigurarea validității rezultatelor analizelor într-un laborator de analize fizico-chimice

București

24.02.2020

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

București

25.02.2020-28.02.2020

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi SR EN ISO 19011:2018

București

25.02.2020-28.02.2020

Auditori ai sistemului de management al calităţii din cadrul laboratoarelor clinice conform SR EN ISO 15189:2013 și SR EN ISO 19011:2018

 

Cluj

05.03.2020-06.03.2020

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018. Prezentarea cerinţelor

Brașov

09.03.2020

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Cluj

09.03.2020-11.03.2020

Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC).  Teoria separării pe coloană, instrumentația folosită și elemente de practică a separării HPLC, precum și noțiuni de dezvoltare și validare a metodelor de încercare ce implică separări HPLC

București

10.03.2020-13.03.2020

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi SR EN ISO 19011:2018

București

19.03.2020-20.03.2020

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018. Prezentarea cerinţelor

București

19.03.2020-20.03.2020

VALIDAREA METODELOR ȘI CONTROLUL CALITĂȚII REZULTATELOR  – aspecte practice legate de asigurarea validității rezultatelor analizelor într-un laborator de analize fizico-chimice

Cluj

19.03.2020-20.03.2020

Calitatea apei potabile din punct de vedere microbiologic. Validarea/Verificarea metodei analitice

Bucureşti

25.03.2020-27.03.2020

ASIGURAREA CALITĂŢII REZULTATELOR EXAMINĂRILOR. Validarea procedurilor de examinare si incertitudinea de măsurare

Cluj

26.03.2020-27.03.2020

Microbiologia produselor alimentare şi furajere. SR EN ISO 6579-1:2017. Validarea procedurii analitice

Bucureşti