Calendar Cursuri

23.08.2019

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

București

29.08.2019-30.08.2019

Aspecte practice legate de asigurarea calității analizelor: Validarea metodelor și Controlul rezultatelor încercărilor – în laboratoare de analize fizico-chimice

Constanța

10.09.2019

Tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018. Ce este nou și diferit?

București

11.09.2019-12.09.2019

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018: Prezentarea cerințelor

București

13.09.2019

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

București

17.09.2019-20.09.2019

Auditori conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 si SR EN ISO 19011:2018

București

26.09.2019-27.09.2019

Auditul Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardului SR EN ISO 19011:2018

Cluj

25.09.2019-27.09.2019

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

București