Calendar Cursuri

06.06.2019-07.06.2019

Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC). Teoria separării pe coloană, instru-mentația folosită și elemente de practică a separării HPLC

Bucuresti

10.06.2019

Tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018. Ce este nou și diferit?

Bucuresti

11.06.2019

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

București

12.06.2019-13.06.2019

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018. Prezentarea cerințelor

Galați

14.06.2019

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

Constanța

13.06.2019-14.06.2019

Gaz-cromatografia—de la TEORIE la PRACTICĂ

Bucuresti

18.06.2019 -21.06.2019

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor SR EN ISO 17025:2018 şi SR EN ISO 19011:2018

București

20.06.2019-21.06.2019

Aspecte practice legate de asigurarea calității analizelor: Validarea metodelor și Controlul rezultatelor încercărilor – în laboratoare de analize fizico-chimice

București

24.06.2019-26.06.2019

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

București