Calendar Cursuri

09.04.2019

Tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018. Ce este nou și diferit?

Bucuresti

10.04.2019-11.04.2019

Standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018: Prezentarea cerințelor

București

12.04.2019

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

București

16.04.2019 -19.04.2019

Auditori ai Sistemului de Management al Calităţii într-un laborator acreditat/în proces de acreditare conform standardelor SR EN ISO 17025:2018 şi SR EN ISO 19011:2018

București

17.04.2019-19.04.2019

Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări – Instrumente informatice

Bucuresti

22.04.2019-23.04.2019

Validarea metodelor de încercare/analiză – aspecte practice și instrumente informatice

Bucuresti

09.05.2019-10.05.2019

Gaz-cromatografia—de la TEORIE la PRACTICĂ

Bucuresti

20.05.2019

Tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018. Ce este nou și diferit?

Bucuresti

21.05.2019-24.05.2019

Auditori ai sistemului de management al calităţii din cadrul laboratoarelor clinice conform standardelor SR EN ISO 15189:2013 și SR EN ISO 19011:2018

București

23.05.2019

Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

București