Tranzitia la ISO 14001: 2015

Revizia din 2015 a standardului ISO 14001 aduce multe schimbări, incluzând o structură nouă, comună sistemelor de management, noi concepte și modificări majore ale unora dintre cerințe. Aceste schimbări vor avea un efect important asupra Sistemului de management al mediului.
Ințelegerea naturii acestor schimbări va facilita implementarea eficace a Sistemului de Management al Mediului conform noului standard și asigurarea continuității sistemului în tranziția la noua versiune.

De ce să vii la curs:

  • Pentru a afla modificările importante ale cerințelor standardului  ISO 14001;
  • Pentru a identifica elementele comune stabilite pentru sistemele de management;
  • Pentru a intelege semnificația conceptelor: contextul organizațional, leadership, risc și oportunitate;
  • Pentru a realiza un plan pentru adaptarea SMM în vederea satisfacerii cerințelor noului standard.

Grup țintă:

  • Manageri și consultanți în domeniul Sistemelor de Management;
  • Reprezentanți ai organizațiilor care au SMM certificat conform ISO 14001:2004;
  • Reprezentanți ai organizațiilor care sunt în faza de dezvoltare a unui Sistem de Management al Mediului;
  • Auditori ai sistemului de management al mediului.

Durata cursului: 1 zi
Certificare: Certificat FiaTest