5aUn proiect implementat cu succes reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru orice organizație.  Indiferent de profil sau mărime,  suntem pregătiți, să analizăm împreună oportunităților de finanțare și să scriem cererile de proiect.

Știm cum e să fii beneficiar și nu ne rezumăm doar la conformarea cerințelor. Elaborăm planurile de afaceri, oferim asistență pentru implementarea proiectelor, ne implicăm în procese de achiziții și oferim suport pentru raportări și conformitatea cu cerințele finanțatorului.

În 13 ani de experiență, am participat ca beneficiar și partener în peste 60 de proiecte naționale și internaționale (UE, BM, BERD) și am acordat asistență de management de proiect pentru organizații private și publice, pentru derularea de proiecte cu finanțare din fonduri PHARE și structurale – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Creșterea Competitivății Economice (POS CCE), Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA).

Serviciile noastre:

  • Analiza oportunităților de finanțare;
  • Servicii de proiectare și scriere a cererilor de proiect;
  • Elaborarea planurilor de afaceri;
  • Asistență pentru implementarea proiectelor:
  • Externalizare management de proiect;
  • Consultanță achiziții;
  • Suport pentru raportări și conformitate cu cerințele finanțatorului.