1aFiaTest este  prima companie privată de consultanță specializată în  managementul calității din România. Domeniile noastre de expertiză includ implementarea standardelor specifice din industrie și conformitatea cu cerințele producătorilor, implementarea sistemelor de management în administrația centrală și locală, și implementarea strandardelor naționale și europene de asigurare a calității, în educație și formare profesională.

Lucrăm  împreună cu clienții noștri, în toate domeniile de activitate, de la industrie și servicii, până la administrație pentru a  dezvolta și implementa sisteme de management ce aduc beneficii reale. Nu ne limităm doar la implementarea cerințelor minimale ale standardului ISO 9001, ci ne sprijinim clienții să sistematizeze managementul activității, să eficientizeze sistemul de procese și să implice întregul personal în activități de îmbunătățire.

Serviciile noastre:

  • Implementarea Sistemului de Management al Calității, conform cerințelor ISO 9001:2008 și recomandărilor ISO 9004:2008;
  • Instruire și consultanță pentru aplicarea instrumentelor calității;
  • Evaluare și audit procese și organizații conform cerințelor ISO 9001, ISO TS 16949, standarde de companie;
  • Pregătire pentru acreditare: laboratoare de încercări, organisme de certificare, organisme de inspecție;