2aConformarea cu cerințele legale în mediu, sănătate și securitate ocupaţională solicită organizațiilor, să acorde din ce în ce mai multă atenție dezvoltării unei baze pentru îmbunătățirea continuă a organizației care să asigure, pe de-o parte controlul impactului de mediu generat de activitățile și proceselor desfășurate, pe de altă parte controlul riscurilor de securitate și sănătate în muncă.

Aplicăm experiența acumulată în 15 ani de implementare a serviciilor de management, pentru a evalua împreună cu clienții noștri gradul de pregătire pentru obținerea certificării unui sistem de mediu sau de sănătate și securitate ocupațională. Țintim nu doar la obținerea unui certificat, ci la implementarea unui sistem de management funcțional care să reducă pierderile, să ridice moralul angajaților și să creeze pe terment lung, o cultură a responsabilității sociale.

Cu ajutorul nostru, peste 300 de companii , organizații non-profit și instituții publice au reușit să obțină certificare, să implementeze un sistem de management eficient, și să răspundă cerințelor de îmbunătățire, pe termen lung.

Serviciile noastre:

  • Dezvoltare de politici și standarde organizaționale de mediu,  securitate ocupațională, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, responsabilitate socială;
  • Evaluare și audit de conformitate cu cerințe legale;
  • Consultanță pentru identificarea, evaluarea și managementul riscurilor de mediu / sănătate și securitate;
  • Instruire și conștientizare: management, auditori, formatori interni, echipe operaționale;
  • Implementarea Sistemelor  de Management Mediu / SSO conform cerințelor standardelor ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2008;
  • Consultanță pentru implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor;
    Îmbunătățirea performanțelor de mediu / SSO.