photo-1456735190827-d1262f71b8a3Un proiect implementat cu succes reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru orice organizație. Indiferent de profil sau mărime, suntem pregătiți, să analizăm împreună oportunităților de finanțare și să scriem cererile de proiect.

Știm cum e să fii beneficiar și nu ne rezumăm doar la conformarea cerințelor. Elaborăm planurile de afaceri, oferim asistență pentru implementarea proiectelor, ne implicăm în procese de achiziții și oferim suport pentru raportări și conformitatea cu cerințele finanțatorului.

Proiectele noastre

Începând cu anul 1998 am participat ca beneficiar și partener în peste 60 de proiecte naționale și internaționale (UE, BM, BERD) și am acordat asistență de management de proiect pentru organizații private și publice, pentru derularea de proiecte cu finanțare din fonduri PHARE și structurale – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), Programul Operațional Regional (POR), Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA), Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Categorii proiecteMADR