Compania Națională Imprimeria Naţională S.A.

Compania Națională Imprimeria Natională S.A., în calitatea sa de producător cu titlul de exclusivitate a hârtiilor de valoare, de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, formularelor tipizate cu regim special, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, este unul dintre factorii principali care contribuie nemijlocit la stabilirea, implementarea și ajustarea politicilor macroeconomice ale Ministerului Finanțelor Publice.

În anul 2008, FiaTest a furnizat servicii de evaluare, dezvoltare şi implemntare a sistemului de management al securităţii informaţiei conform cerinţelor SR ISO CEI 27001.

Rezultate: Instruirea a 3 persoane privind sistemul de management al securității  informației (SMSI) conștientizarea privind securitatea informațiilor și oferirea de bune practici pentru șefii de departament/compartiment, șefi – 25 de persoane. Analiza de risc a SMSI, certificarea SMSI de către TIUV-Rheilland, plan de continuitate a activității (BCP).