Centrul Național România Digitală

Centrul Naţional „România Digitală” (CNRD), instituţie publică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, are rolul de a implementa şi opera la nivel naţional Punctul de Contact Unic electronic, urmărindu-se astfel, eficientizarea administraţiei publice, prin crearea unei pieţe integrate a serviciilor şi prin simplificarea procedurilor aplicabile prestatorilor de servicii, în vederea realizării unei platforme interoperabile la nivel naţional şi european.

FiaTest a furnizat în perioada iulie 2011, servicii de audit tehnic și de securitate în cadrul programului Platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare în Sistemul Electronic Național (SEN) – PISEG:

Obiectivele proiectului au fost: Determinarea stării Sistemului de Management al Securității Sistemului Informațional aferent Platformei pentru integrarea serviciilor de e-guvernare în Sistemul Electronic Național (SEN)
Determinarea nivelului de securitate informatică a componentelor proiectului Platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare în Sistemul Electronic Național (SEN), instalate și configurate din punct de vedere funcțional
Evaluarea cerințelor de integrare a sistemului cu sistemele operaționale ale beneficiarului și cele ale entităților relaționate
Efectuarea de recomandări de tratare a vulnerabilităților și de asigurare a conformității, precum și urmărirea implementării recomandărilor.

Rezultate: Serviciile de audit informatic a sistemului informatic PISEG au identificat vulnerabilitatiile tehnice existente si au permis corectarea acestora inca din faza de dezvoltare, astfel incat la lansare platformei PISEG aceasta sa fie una sigura si de incredere pentru utilizatori.