Poliția Locală Sector 2

Poliția Locală Sector 2 a implementat, în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, proiectul Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor şi al cerinţelor de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională şi Securitatea Informaţiei în cadrul Poliţiei Comunitare Sector 2.

Serviciile FiaTest au constat în:

Evaluări ale organizației conform modelelor EFQM și CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare în Administrația Publică), la începutul și finalul proiectului, pentru a cuantifica beneficiile aduse de implementarea sistemului de management integrat
Analiza, modelarea, și reproiectarea proceselor
Evaluarea cerinţelor și riscurilor în domeniile mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi securităţii informaţionale
Documentarea sistemului de management integrat calitate/mediu/ sănătate şi securitate ocupaţională / securitatea informaţiilor
Reproiectarea proceselor operaţionale pentru alinierea la cerinţele sistemului de management
Sprijin în  implementarea proiectului

Rezultate: Sistemul de management integrat, implementat în cadrul Proiectului menționat, a fost certificat în luna mai 2011, de către organismul de certificare TUV Karpat.