Manager de mediu

Cursul este interactiv și prezintă participanţilor noţiunile esenţiale ale activităților care determină politica sistemului de management de mediu, obiectivele și responsabilitățile în implementarea și menținerea sistemului pe baza standardului ISO 14001.

Grup ţintă: Responsabili de mediu, Responsabili sisteme de management, Inspectori protecția mediului
Durata cursului: 5 zile
Certificare: Certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului