Auditor Calitate/ Mediu / OHSAS

Manager de mediu
05/05/2016
Auditori ai sistemului de management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupationale pe baza OHSAS 18001
05/05/2016

Cursul propus are o accentuată orientare practică, incluzând exemple, studii de caz şi exerciţii practice de implementare şi auditare a cerinţelor legale şi a elementelor sistemului de management integrat, cerinţele specifice pentru auditori pe baza standardului ISO 19011 şi nu în ultimul rând identificarea căilor de îmbunătăţire continuă în urma auditurilor de sisteme integrate.

Grup ţintă: Responsabili sisteme de management, Responsabili mediu, Responsabili calitate, Responsabili SSM
Certificare: FiaTest