Auditor de mediu

Sistemul managementului de mediului este un mecanism care se adreseaza principiilor fundamentale ale dezvoltarii durabile prin alocarea de resurse, desemnarea responsabilitatilor, si o evaluare continua a practicilor, procedurilor si proceselor, care sunt organizate intr-un mod sistematic. Verificarea implementării sistemului de management de mediu pentru a putea răspunde necesităţilor dumneavoastră organizaţionale se realizează prin audit.

Acest curs interactiv  prezintă participanţilor noţiunile esenţiale ale standardului ISO 14001:2004, modul în care o organizaţie poate răspunde cerinţelor standardului relaţionat cu modul de auditare a sistemului de management de mediu, audituri de conformitate, modul de folosire a metodologiilor şi instrumentelor pentru planificarea şi implementarea conformităţii cu legislaţia şi realizarea obiectivelor de îmbunătăţire in domeniul protecţiei mediului.

Cursul pune mare mare accent pe exerciţii practice legate de procesul de audit al sistemului de management de mediu pentru o companie virtuală, pornind de la politica organizaţiei, aspecte de mediu, derulare audit şi lucrul în echipă, participanţii fiind direct implicaţi în derularea procesului de audit al sistemului de management de mediu.

Grup ţintă: Responsabili de mediu, Coordonatori mediu – ssm, Responsabili sisteme de management si auditori din cadrul organizatiilor
Durata cursului: 5 zile
Certificare: Certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului