Gândirea bazată pe riscuri – o nouă abordare a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

 

Una din schimbările cele mai importante ale standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 este: O nouă secțiune a fost adăugată pentru a introduce conceptul de gândire pe bază de risc și a descrie aspectele comune cu noua versiune a ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității. Cerințe.

Pentru a putea gestiona această schimbare, laboratoarele ar trebui să aplice gândirea bazată pe riscuri, o abordare care presupune identificarea, tratarea și controlul riscurilor. Riscul este inerent în toate aspectele sistemului de management al calității din cadrul unui laborator. Există riscuri în toate sistemele, procesele și funcțiile: Gândirea bazată pe risc asigură faptul că aceste riscuri sunt identificate, avute în vedere și controlate pe întregul parcurs al proiectării și utilizării sistemului de management al calității dintr-un laborator.

La finalul acestui seminar, participanții vor fi capabili:

  • Să descrie modul în care este abordat riscul în SR EN ISO/IEC 17025:2018 si relatia riscuri-oportunitati
  • Să selecteze modalitățile de aplicare a abordării bazate pe riscuri în cadrul sistemului de management al calității din laborator
  • Să discute despre diferite instrumente folosite în analiza riscurilor și să selecteze instrumentele adecvate pentru sistemul de management al calității din laborator

Grup țintă: Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări și etalonare / Manageri/şefi de laboratoare acreditate/neacreditate

Durata cursului: 1 zi
Certificare: FiaTest