Asigurarea calității rezultatelor examinărilor. Validarea procedurilor de examinare si incertitudinea de măsurare a valorilor mărimii măsurate

Cursul îşi propune să abordeze cerinţele importante ale standardului ISO 15189:2013 privind asigurarea calităţii rezultatelor si anume validarea procedurilor de examinare si incertitudinea de măsurare a valorilor mărimii măsurate.

In vederea acreditării/menținerii acreditării conform cerințelor standardului ISO 15189:2013, laboratorul trebuie să valideze procedurile analitice provenite fie din metode nestandardizate, din metode concepute sau dezvoltate de laborator, din metode standardizate utilizate în afara domeniului de aplicare sau din metode validate modificate ulterior. Trebuie să se determine incertitudinea de măsurare, iar laboratorul trebuie să definească cerinţele de performanţă pentru incertitudinea de măsurare şi să analizeze periodic estimările incertitudinii de măsurare.

Grup ţintă:Specialisti din laboratoarele medicale, Responsabili ai calitatii din laboratoarele medicale, Responsabili de analize, Orice persoana implicata in documentarea, implementarea si mentinerea sistemului de management al calitatii laboratorului de analize medicale

Durata cursului: 3 zile
Certificare: FiaTest