Tranziția la SR EN ISO/IEC 17025:2018. Ce este nou și diferit?

Acest curs prezintă schimbarile aparute in standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018. Sesiunea de instruire furnizeaza vederea de ansamblu a schimbarilor aparute in noua editie a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018.

În cadrul cursului vor fi prezentate o paralelă între cerințele standardelor ISO 17025:2005 și SR EN ISO/IEC 17025:2018 și modul în care modificările cerințelor afectează laboratorul, astfel încât să poată fi declanșat procesul de tranziție a Sistemului de Management al Calității de la ISO 17025:2005 la SR EN ISO/IEC 17025:2018.

La finalul sesiunii, participantii

  • vor cunoaște aspectele noi introduse de standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018
  • vor cunoaste cerintele modificate ale stadardului SR EN ISO/IEC 17025:2018
  • vor cunoaste pașii care trebuie urmați pentru adaptarea Sistemului de Management al calității la noile cerințe.

Grup țintă:

Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări și etalonare / Manageri/şefi de laboratoare acreditate/neacreditate / persoane care doresc sa afle modificarile introduse de standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018.

Participantii trebuie sa aiba cunostinte despre ISO 17025:2005.

Durata cursului: 1 zi
Certificare: FiaTest