Formare Auditori ai Sistemului de Management al Calitatii din cadrul laboratoarelor clinice

Acest program de formare profesională pune la dispoziţia participanţilor cunoştintele şi deprinderile necesare pentru planificarea/pregătirea/ desfăşurarea auditurilor interne conform cerintelor SR EN ISO 15189:2013 şi SR EN ISO 19011:2018. Bazat pe exemple şi exercitii practice, programul va ghida participanţii pe parcursul ciclului de audit pentru determinarea gradului de conformitate cu cerinţele de acreditare şi al nivelului de eficacitate şi eficienţă ale Sistemului de Management al Calităţii Laboratorului.

Grup țintă:

  • Coordonatorii (şi/sau proprietarii) laboratoarelor de analize medicale – private sau de stat şi specialişti din aceste laboratoare.
  • Managerii/şefii laboratoarelor acreditate/în proces de evaluare pentru acreditare/care intenţionează să se acrediteze.

Durata: 4 zile

Certificare: FiaTest