Managementul calităţii pentru furnizorii de servicii medicale

Formare Auditori ai Sistemului de Management al Calitatii din din cadrul laboratoarelor clinice
05/05/2016
Actualizarea cerinţelor standardului ISO 15189: 2012
05/05/2016

Prezentarea abordării seriei de standarde ISO 9000 privind proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii; prezentarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008; prezentarea algoritmului de implementare a sistemului de management al calităţii în cabinete medicale și spitale.

Grup ţintă: Responsabilii cu managementul calităţii, managerii și specialiștii furnizorilor de servicii medicale, implicați în dezvoltarea și gestionarea sistemului de management al calității.
Durata cursului: 2 zile
Certificare: FiaTest