Evaluarea nivelului de satisfacţie profesională a personalului

Vă propunem un program complex de evaluarea nivelului de satisfacție a personalului folosind un chestionar care cuprinde un număr de 7 factori; fiecare factor are, la rândul lui, mai mulți subfactori care acoperă cele mai importante aspecte cu privire la condițiile optime indeplinite care determină randamentul maxim pe care angajații îl pot da în organizație.

Structura:

  • Etapa I – Aplicarea şi colectarea chestionarelor de evaluare a satisfacţiei personalului angajat în companie; aplicarea și colectarea chestionarelor se va realiza cu participarea consultantului FiaTest.
  • Etapa a II-a – Consultantul FiaTest va analiza datele obţinute prin intermediul chestionarelor de evaluare a satisfacţiei personalului în scopul identificării punctelor tari si a punctelor slabe privind gradul de satisfacţie a personalului.
  • Etapa a III-a – Consultantul FiaTest va prezenta rezultatele către manageri și angajați sub forma unor rapoarte realizate în urma analizei chestionarelor de satisfacţie a personalului, cu identificarea ariilor care necesită intervenție organizațională;
  • Etapa a IV-a – Consultantul FiaTest va prezenta rapoartele rezultate în urma analizării rezultatelor, pe fiecare directie/departament în parte; pe baza discuțiilor legate de fiecare item de evaluare și de rezultatele obținute, se vor identifica metode de îmbunătățire a satisfacției personalului și se va elabora un plan de îmbunătățire pentru fiecare direcție/departament.

Durata: Proiectul de analiză a satisfacţiei personalului din cadrul organizaţiei dvs. se va desfăşura intr-un interval cuprins intre 3 si 4 săptămâni, în funcţie de numărul de persoane evaluate.