Sistemul de control intern managerial al entităților publice

Sistemul de Control Intern Managerial este un model de control managerial unitar si coerent pentru entitățile publice, reglementat prin intermediul Ordinului S.G.G. 500/12.06.2015 (actualizat).

Ordinul S.G.G. 400/2015 (actualizat) menționează că, managerii/conducătorii tuturor entităților publice – ordonatori de credite principali, secundari și terțiari, dobândesc obligația de a dispune măsurile necesare pentru elaborarea și dezvoltarea sistemelor de control intern managerial pentru fiecare unitate, cu adaptarea la particularitățile cadrului legal, la specificul organizațional, de finanțare și de personal.

Sfera controlului intern, așa cum este acesta detaliat prin standarde, se referă la:

  • Toate activitățile, programele, procedurile entităților publice;
  • Întreg patrimoniul acestora;
  • Întreaga structură organizatorică a entității publice;
  • Toți angajații entității

Certificare: FiaTest