Auditor în domeniul calității conform SR EN ISO 9001:2015

Cursul “Auditor al Sistemului de Management al Calității” își propune să furnizeze participanților cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a evalua și raporta despre conformitatea SMC cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și despre implementarea și menținerea sistemului, aplicând principiile și practicile auditului de sistem și de proces în conformitate cu ISO 19011:2018. În cadrul cursului, cerințele standardului ISO 9001:2015 sunt prezentate în detaliu, iar participanții parcurg întregul proces de audit, de la stabilirea programului de audit până la raportarea rezultatelor auditului.

Participanții dobândesc competențele necesare printr-o varietate de activități de formare ce includ prezentări, exerciții, studii de caz, discuții și jocuri de rol.

Grup ţintă:

  • Manageri și consultanți în domeniul Sistemelor de Management;
  • Reprezentanți ai organizațiilor care au SMC certificat conform ISO 9001:2015;
  • Reprezentanți ai organizațiilor care sunt în faza de dezvoltare a unui Sistem de Management al Calității;

Durata cursului: 3 zile

Certificare: FiaTest