Auditor în domeniul calității

Rezolvarea problemelor – Analiza cauzei rădăcină
05/05/2016
Workshop Costurile Calității
05/05/2016

Cursul are drept scop să furnizeze participanților cunoștințele și deprinderile necesare pentru a audita și îmbunătăți sistemul de management al calității. Acestea sunt conforme cu recomandările generice ale standardului ISO 19011 și cu cerințele standardului ISO 9001:2015. Participanții vor învăța despre tehnicile de auditare și modul de comunicare a concluziilor auditului către managementul auditatului.

Revizia din 2015 a standardului ISO 9001 aduce multe schimbări, incluzând o structură nouă, comună sistemelor de management, noi concepte și modificări majore ale unora dintre cerințe. Aceste schimbări vor avea un efect important asupra Sistemului de management al calității. De aceea, înțelegerea naturii acestor schimbări va facilita implementarea eficace a Sistemului de Management al Calității, conform noului standard și asigurarea unei continuități a sistemului de management în tranziția  acestuia la noua versiune.

Grup ţintă: Responsabili cu managementul calităţii, Manageri managementul calităţii
Durata cursului: 3 zile
Certificare: Certificat FiaTest