Auditori Sisteme de Management al Securităţii Informaţiei conform standardelor ISO 27001:2013 şi ISO 27002:2013

Acest curs se adresează persoanelor care doresc să devină Auditori ai Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei conform standardului ISO 27001.
Cursul abordează teme specifice securităţii informaţiei, cu prezentarea întregii familii de standarde ISO 27000, și prezintă întregul proces de management al securităţii informaţiei punând accentul pe procesul de audit şi certificare.

Grup țintă:
Manageri şi responsabili cu Securitatea Informaţiilor; Specialişti în domeniul IT şi al Managementului Calităţii;
Auditori de securitate care doresc extinderea şi certificarea competenţelor;
Specialişti care doresc să implementeze un Sistem de Management al Securităţii Informaţiilor în conformitate cu ISO/IEC 27001:2005;
Persoane care doresc să obţină competenţele de audit a îndeplinirii de către Sistemul de Management al Securităţii Informaţiilor a cerinţelor standardului ISO 27001:2006, ca auditor intern sau extern.

Durata cursului: 5 zile
Certificare: FiaTest