Managementul servicilor IT în conformitate cu ISO 20000-1

Formare Auditori pentru Sisteme de Management al Securității Informațiilor (în colaborare cu TUV IT)
05/05/2016
Auditori Sisteme de Management al Securităţii Informaţiei conform standardelor ISO 27001:2013 şi ISO 27002:2013
05/05/2016

Prezentarea noţiunilor de Management ale Servicilor de IT (ITSM) conform standardului ISO 20000-1 şi a cadrelor ITIL (IT Infrastructure Library) şi COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). Vor fi explicate procesele de service management şi se va descrie ciclul de viaţă al serviciilor IT, conform celor mai bune practici internaţionale.

Grup ţintă: Profesionişti interesaţi de managementul servicilor IT care doresc să înteleagă conceptul de ‘Service Lifecycle’ şi procesele aferente, personalul IT implicat efectiv în asigurare şi suport de servicii IT sau interesat de bune practici în managementul servicilor IT.

Durata cursului: 2 zile

Certificare:  FiaTest