Managementul servicilor IT în conformitate cu ISO 20000-1

Prezentarea noţiunilor de Management ale Servicilor de IT (ITSM) conform standardului ISO 20000-1 şi a cadrelor ITIL (IT Infrastructure Library) şi COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). Vor fi explicate procesele de service management şi se va descrie ciclul de viaţă al serviciilor IT, conform celor mai bune practici internaţionale.

Grup ţintă: Profesionişti interesaţi de managementul servicilor IT care doresc să înteleagă conceptul de ‘Service Lifecycle’ şi procesele aferente, personalul IT implicat efectiv în asigurare şi suport de servicii IT sau interesat de bune practici în managementul servicilor IT.

Durata cursului: 2 zile

Certificare:  FiaTest