Protectia datelor cu caracter personal in sistemele informatice: Cerinte legale si abordari practice pentru conformari

Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu nou pentru spaţiul legislativ din România. Conţinutul său priveşte, într-o formă generică, dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă.

Legea 677 / 2001 și legislația secundară asociată definesc un set cerințe minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, aplicabile în special prelucrărilor electronice de date. Îndeplinirea acestor cerințe solicită un efort organizatoric și tehnic din partea tuturor instituțiilor vizate și definirea de măsuri interne de protecție în fazele de proiectare, achiziție, implementare și operare a sistemelor informatice.

 Bazat pe o abordare practică, cursul explică în detaliu cerințele legislației și furnizează sfaturi practice pentru asigurarea conformității cu un consum optim de resurse, cursul își propune să răspundă la următoarele întrebări:

–       Care sunt cerințele legii 677/2001 și ale legislației secundare aferente și ce înseamnă ele pentru organizația mea?

–       Care este un set de măsuri optim pentru a îndeplini cerințele legislației privind protecţia datelor cu caracter personal cu un consum eficient al resurselor

–       Care sunt specificațiile pe care trebuie să le includ în orice documentație de achiziție de sisteme informatice care să îmi asigure conformitatea cu legislația

–       Ce este Sistemul de Management al Securității Informațiilor și cum mă poate ajuta să asigur conformitatea cu legislația.

Grup ţintă: Profesionişti interesaţi de managementul servicilor IT care doresc să înteleagă conceptul de ‘Service Lifecycle’ şi procesele aferente, personalul IT implicat efectiv în asigurare şi suport de servicii IT sau interesat de bune practici în managementul servicilor IT.

Durata cursului: 2 zile

Certificare:  FiaTest