Auditor integrat: Calitate- Mediu ( SR EN ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015)

Responsabil Sănătate și Securitate în muncă
05/05/2016
Tranzitia la ISO 14001: 2015
05/05/2016

Cursul propus are o accentuată orientare practică, incluzând exemple, studii de caz şi exerciţii practice de implementare şi auditare a cerinţelor legale şi a elementelor sistemului de management integrat, cerinţele specifice pentru auditori pe baza standardului ISO 19011 şi nu în ultimul rând identificarea căilor de îmbunătăţire continuă în urma auditurilor de sisteme integrate.

Grup ţintă: Responsabili sisteme de management, Responsabili mediu, Responsabili calitate

Durata: 4 zile
Certificare: FiaTest