Responsabil Sănătate și Securitate în muncă

Cursul Responsabil în Sănătate și în Muncă își propune să prezinte într-o manieră interactivă noțiunile esențiale ale activităților de prevenire și protecție legate de securitatea și sănătatea în muncă pornind de la legislația în vigoare, terminologia de specialitate și de la responsabilitățile angajatorilor, angajaților şi ale părților interesate.

Grup țintă: Lucrători desemnați SSM, Coordonatori Mediu-SSM, Responsabili sisteme de management.
Durata cursului: 2 zile
Certificare: FiaTest