Responsabil Sănătate și Securitate în muncă

Specialist Gestiunea Deșeurilor
05/05/2016
Auditor integrat: Calitate- Mediu ( SR EN ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015)
05/05/2016

Cursul Responsabil în Sănătate și în Muncă își propune să prezinte într-o manieră interactivă noțiunile esențiale ale activităților de prevenire și protecție legate de securitatea și sănătatea în muncă pornind de la legislația în vigoare, terminologia de specialitate și de la responsabilitățile angajatorilor, angajaților şi ale părților interesate.

Grup țintă: Lucrători desemnați SSM, Coordonatori Mediu-SSM, Responsabili sisteme de management.
Durata cursului: 2 zile
Certificare: FiaTest