Manager îmbunătățire procese

Bazat pe experienţa practică a lectorilor în aplicarea managementului bazat pe procese şi a principiilor Lean Manufacturing şi 6 Sigma pentru îmbunătăţirea proceselor, programul de formare profesională îsi propune să transmită cunoștințele necesare și să dezvolte deprinderile  participanţilor de a identifica şi elimina nonvaloarea încorporată în procese şi de a creşte eficienţa activităţilor organizaţiei.

Obiective

 La finalul cursului, participanții vor fi capabili:

  • Să dezvolte un sistem de management al proceselor
  • Să determine indicatorii de performanţă ai unui proces și să măsoare eficacitatea acestuia
  • Să aplice principiile LEAN pentru a identifica oportunități de îmbunătăţire a performanţelor operaţionale şi financiare ale afacerii.
  • Să dezvolte un sistem de management vizual al procesului
  • Să identifice necesitatea de schimbare şi să recunoască şi să elimine pierderile
  • Să aplice tehnicile de identificare si rezolvare a problemelor.
  • Să aplice instrumentele specifice LEAN pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor

Grup ţintă: Manageri de productie, Manageri de produs, Specialişti în îmbunătăţirea continuă, Responsabili ai sistemului de management calitate/integrat, auditori

Durata cursului: 5 zile

Certificare: FiaTest