Managementul calităţii în educaţie

Cursul îşi propune să transmită cunoştinţele necesare cu privire la legislaţia şi experienţa naţională şi europeană în domeniul asigurării calităţii în educaţie şi formare şi să le dezvolte participanţilor abilităţi ce le vor permite să efectueze procesul de autoevaluare (planificare, implementare, raportare, asigurarea şi menţinerea competenţei evaluatorilor interni) specific acreditări. Programul pune accentul şi pe utilizarea standardelor internaţionale: ISO şi Modelul de EXCELENŢĂ al EFQM în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii în învăţământul preuniversitar.

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar; coordonatori și Membri ai Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calitatii din unităţile şcolare; directori ai unităților de învățământ preuniversitar inspectori şcolari de specialitate.
Durata: 40 ore
Certificare: Atestat de formare continuă a personalului didactic recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului