Auditor al Sistemului de Management al Serviciilor conform ISO/IEC 20000–1:2011

Acest curs oferă participanţilor abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru implementarea și auditarea proceselor de management al serviciilor IT în conformitate cu cerinţelor standardului internațional ISO/IEC 20000-1:2011. Cursul prezintă noţiuni introductive de Management ale Serviciilor IT (ITSM) și a cadrelor ITIL (IT Infrastructure Library) și COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). Vor fi explicate procesele de service management, conform standardelor și bunelor practici internaționale.

Grup țintă: Profesionişti interesaţi de managementul servicilor IT care doresc să înteleagă conceptul de ‘Service Lifecycle’ şi procesele aferente
Personalului IT implicat efectiv în asigurare şi suport de servicii IT sau interesat de bune practici în managementul servicilor IT.

Durata cursului: 5 zile

Certificare: FiaTest