Cursuri la cerere

  • Managementul conflictelor
  • Managementul schimbării
  • Dezvoltarea Relațiilor Interpersonale
  • Inspector RU
  • Manager RU
  • Recrutare și Selecție
  • Abordări în corectarea slabei performanțe
  • Benchmarking – instrument pentru poziționare și îmbunătățire continuă
  • Motivare și Influențare