Workshop: Bune practici în acreditarea laboratoarelor de încercări/analiză

În cadrul acestui workshop vor fi prezentate studii de caz privind acreditarea unor laboratoare şi organisme de către organismul naţional de acreditare şi organisme internaţionale. În condiţiile păstrării principiilor de confidenţialitate, vor fi analizate situaţii reale relevante cu privire la tipuri de neconformităţi, modalităţi de rezolvare, obstacole în calea obţinerii acreditării, cerinţe speciale privind acreditarea şi al acordurilor EA ILAC-MLA şi EA-IAF-MLA.

Grup țintă:
Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări chimice, fizice, microbiologice sau medicale;
Managerii/şefii laboratoarelor acreditate/în proces de evaluare pentru acreditare/care intenţionează să se acrediteze;
Responsabilii cu calitatea în aceste laboratoare şi persoanele din lista de promovare a laboratoarelor.

Durata cursului: 1 zi
Certificare: FiaTest