VET+WORK = VETWORK PROJECT

VETWORK este un proiect Leonardo da Vinci care a început pe 01 octombrie 2012, are o durată de trei ani și își propune să ofere o inițiativă în care actori implicați în strategiile de educație, formare profesională și ocuparea forței de muncă pot lucra împreună într-o perspectivă durabilă, astfel încât să se asigure un impact puternic la acțiuni comune, în conformitate cu prioritățile și obiectivele strategice ale Comunicatului de la Bruges, pentru noi competențe, pentru noi locuri de muncă, ca o condiție necesară pentru durabilitatea rezultatelor propuse la cele două niveluri :

1 ) Nivelul de guvernare prin colaborarea părților interesate (de exemplu: identificarea de noi competențe pentru elevi , formare profesională și formatori din cadrul companilor, definirea de criterii și procese de calitate, etc );

2 ) Nivelul de implementare a formarii profesionale la locul de muncă, cu maxim de impact și eficiență.

Pentru a face acest lucru, proiectul implică trei componente principale : cercetare , dezvoltare și crearea de rețele. Zona de focalizare a proiectului va fi o zona de resurse pentru formarea profesionala care va integra Invățarea la locul de muncă „WBL – Work Based Learning ” și servicii suport pentru furnizorii de formare profesională.

Principalele elemente inovatoare prezentate în proiectul VETOWRK sunt :

– Asigurarea unui instrument de benchmarking ( testat si validat de către grupurile-țintă in cadrul proiectului), un instrument de măsurare a eficacității furnizorilor de formare profesionala si a companiilor ce practica invatarea la locul de muncă.

– Furnizarea de ghiduri practice și recomandări de politici elaborate în comun cu beneficiarii direcți care vin să sprijine grupurile țintă în îmbunătățirea proceselor desfasurate,  cu efecte pozitive asupra responsabilizării  individuale , actiunilor de mobilitate și creșterea interesului pentru formare profesională și inovare .

UntitledObiectivele specifice VETWORK sunt :

  • Să ofere o serie de exemple, „povești de succes”, acțiuni  comune ale furnizorilor de formare profesională si lumea muncii. Aceste bune practici prezintă elemente și strategii inovatoare și creative pentru a reduce decalajul de implementare existent între ceea ce se învață și ceea ce se aplică și este necesar la locul de muncă , având în vedere în special procesele de inovare ( în conformitate cu Noi competențe pentru Noi inițiative de locuri de muncă) ;
  • Să proiecteze, dezvolte și testeze un sistem de benchmarking potrivit atât nevoilor companiilor, angajaților si furnizorilor de formare profesională ( măsurarea eficienței în reducerea decalajului de implementare și asistarea acestora în redefinirea strategiei pentru îmbunătățirea performanței , cât și nevoilor Europene exprimate în Comunicatul de la Bruges ( inovare metodologică și organizatorică, excelenta , asigurarea calității , evaluarea și certificarea învățării formale și informale și încurajarea mobilității)
  • Să lanseze un exercițiu de consens care implică rețele de discuții tematice cu privire la provocările și recomandări pentru inovare (metodologic și organizatoric), excelenta ,  asigurarea calității, evaluarea și certificarea  învățării formale și informale, acțiuni de mobilitate între FFP (furnizori de formare profesionala)  și lumea muncii, discuții în care vor fi implicați reprezentanți ai partenerilor sociali, întreprinderilor, furnizorii de formare , formatori , reprezentanți ai organizațiilor care furnizează servicii de ocuparea forței de muncă , autoritățile publice ,  institutii de cercetare, elevii și studenți, etc.
  • Să faciliteze și sa mențină o Comunitate on-line de învățare în care FFP, companii și alte parți interesate se pot întălni virtual si face schimb de practici și experiențe cu privire la învățare.
  • Să ofere un set de recomandări de politici și factorii de decizie de inovare profesională într-o perspectivă integrată între FFP și lumea muncii, dimensiunea de punere în aplicare, precum  și un set de linii directoare care se adresează furnizorilor de formare profesională, companiilor, angajaților pentru planificare, implementare , evaluare si certificare a actiunilor de învățare la locul de muncă.