Validarea metodelor de încercare/analiză – aspecte practice și instrumente informatice

Cunoaşterea cerinţelor standardului SR EN ISO 17025 şi a documentelor asociate privind  validarea metodelor de încercare pentru laboratoarele care folosesc metode/scheme proprii de încercare. Aplicarea tehnicii de calcul şi programelor informatice în validarea metodelor.

Grup ţintă: Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări; specialişti din cadrul laboratoarelor medicale, Managerii/şefii laboratoarelor, Responsabilii cu calitatea în aceste laboratoare şi persoanele din lista de promovare a personalului din laboratoare
Durata cursului: 2 zile
Certificare:  FiaTest