Tehnici de prezentări eficiente

În cadrul cursului fiecare participant va avea ocazia să-si redescopere valențele de bun comunicator de succes, prin tehnici activ    participative, filmări și exerciții de rol. La sfârșitul cursului, participanții vor fi capabili să identifice și să-și dezvolte competențele și abilitățile personale necesare unui vorbitor de succes, să folosească tehnici specifice pentru pregătirea și susținerea unei prezentări sau discurs de succes, să stăpânească tehnici specifice pentru gestionarea emoțiilor precum și să se folosească de spontaneitate și creativitate în susținerea prezentării.

Obiectivele cursului: La sfârșitul cursului, participanții vor fi capabili:

  • Să identifice și să-și dezvolte competențele și abilitățile personale necesare unui vorbitor de succes
  • Să folosească tehnici specifice pentru  pregătirea și susținerea unei prezentări sau discurs de succes
  • Să stăpânească tehnici specifice pentru gestionarea emoțiilor
  • Să se folosească de spontaneitate și  creativitate în susținerea prezentării
  • Să evalueze propria prestația și pe a celorlați

Grup ţintă: echipa de vânzări, project manageri, consultanți și tuturor acelora care relaționează cu clienții sau care gestionează echipe de angajați.

Durata cursului:2 zile

Certificare: FiaTest&AnkRA