Specialist îmbunătățire procese – Autorizat CAFFPA* (inlocuieste ANC, 40 ore)

Curs îşi propune să transmită cunoștințele necesare și să dezvolte deprinderile participanţilor de a gestiona un sistem de management al proceselor și de a-i îmbunătăți în mod continuu eficacitatea și eficiența, prin aplicarea principiilor specifice procesului de rezolvare a problemelor și a principiilor specifice controlului statistic al proceselor.

Grup ţintă: Manageri de producţie, Manageri de produs, Specialişti în îmbunătăţirea continuă, Responsabili ai sistemului de management calitate/integrat, auditori

Durata cursului: 40 ore

Certificare: Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale