Specialist îmbunătățire procese

5S
05/05/2016
Fundamente ale Managementului proceselor
05/05/2016

Curs îşi propune să transmită cunoștințele necesare și să dezvolte deprinderile participanţilor de a gestiona un sistem de management al proceselor și de a-i îmbunătăți în mod continuu eficacitatea și eficiența, prin aplicarea principiilor specifice procesului de rezolvare a problemelor și a principiilor specifice controlului statistic al proceselor.

Grup ţintă: Manageri de producţie, Manageri de produs, Specialişti în îmbunătăţirea continuă, Responsabili ai sistemului de management calitate/integrat, auditori

Durata cursului: 5 zile

Certificare: Certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului