Specialist Gestiunea Deșeurilor

În conformitate cu legea 211/2011 art 22-alin 4, persoanele desemnate ca Responsabili de deșeuri/Responsabili de mediu cu responsabilități și în domeniul deșeurilor ”trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

De ce să vii la curs:

– Vei respecta conformitatea cu cerințele legii 211/2011 privind regimul deșeurilor;
– Dobândești abilități în domeniul gestionării deseurilor, în scopul prevenirii şi reducerii efectelor adverse ale acestora asupra mediului;
– Parcurgi etapele de implementare, control și îmbunătățire a unui sistem eficient de management al deșeurilor;
– Având o experienţă de lungă durată, trainerii noştri te ajută să identifici aspectele pe care trebuie să le îmbunătățiți în cadrul organizației, în vederea conformării cu actele normative aplicabile;

Grup țintă: Persoane responsabile cu gestiunea deșeurilor, Responsabili de mediu, Coordonatori mediu – SSM, Responsabili sisteme de management.

Durata cursului: 3 zile
Certificare: Certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului