Sistemul de management al securității informației. Implementarea Cerințelor ISO/IEC 27001:2013 în practică

Standardele internaționale privind Managementul Securității Informațiilor – ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 27002 au fost revizuite. Aprobate la finalul anului 2013, noile versiuni constituie noua referință acceptată pentru implementarea și evaluarea Sistemelor de Management al Securității Informațiilor.

Cursul își propune dezvoltarea de competențe privind implementarea unui Sistem de Management al Securităţii Informaţiei, conform cerinţelor actualizate ale standardului ISO/IEC 27001:2013. Se bazează pe implicarea activă a participanţilor, cuprinzând pe lângă prezentări, discuţii, exerciţii individuale şi de grup şi studii de caz bazate pe exemple reale.

Grup ţintă: Manageri IT, Specialişti IT şi în Securitate IT, Responsabili cu Securitatea în cadrul organizaţiei, Responsabili ai sistemului de management integrat, Auditori.

Durata cursului: 3 zile

Certificare: Certificate de absolvire FiaTest