Rezolvarea problemelor – Analiza cauzei rădăcină

Descrierea unui proces care utilizează instrumentele specifice de analiză a cauzelor unor probleme existente sau potenţiale (neconformităţi, erori, deviaţii, reclamaţii), în vederea stabilirii acţiunilor corective sau preventive adecvate; integrarea procesului de analiză a cauzelor rădăcină ale unei probleme cu alte sisteme: auditul intern, tratarea reclamaţiilor clienţilor; descrierea modului în care se determină eficacitatea procesului de determinare şi implementare a acţiunilor corective şi preventive.

Grup ţintă: Manageri calitate, Responsabili cu calitatea, Auditori
Durata cursului: 2 zile
Certificare: FiaTest