Responsabil Asigurarea Calității în laboratorul acreditat/ în curs de acreditare

Cursuri la cerere
05/05/2016
Pregatirea laboratorului acreditat / în curs de acreditare conform conform standardului cerintelor standardului ISO 17025:2005. Documentele sistemului calităţii
05/05/2016

Cursul abordează teme tehnice şi manageriale specifice activităţii laboratoarelor performante, oferind Responsabilului cu Managementul  Calităţii din laboratorul acreditat instrumentele specifice necesare pentru alinierea laboratorului la cerinţele standardelor ISO 17025:2005 şi ISO 17011:2004 şi ale CE privind acreditarea şi supravegherea pieţii.

Grup ţintă: Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări; specialişti din cadrul laboratoarelor medicale, Managerii/şefii laboratoarelor
Durata cursului:4 zile
Certificare: FiaTest