Responsabil Asigurarea Calității în laboratorul acreditat/ în curs de acreditare

Cursul abordează teme tehnice şi manageriale specifice activităţii laboratoarelor performante, oferind Responsabilului cu Managementul  Calităţii din laboratorul acreditat instrumentele specifice necesare pentru alinierea laboratorului la cerinţele standardelor ISO 17025:2005 şi ISO 17011:2004 şi ale CE privind acreditarea şi supravegherea pieţii.

Grup ţintă: Specialişti din cadrul laboratoarelor de încercări; specialişti din cadrul laboratoarelor medicale, Managerii/şefii laboratoarelor
Durata cursului:4 zile
Certificare: FiaTest