Styria Arcuri

Styria Arcuri este cel mai mare producător de arcuri lamelare pentru industria de autocamioane din Europa.

Echipa noastră a oferit consultanță privind implementarea unui sistem de îmbunătățire, pe o perioadă de 3 ani, și instruire echipelor implicate în proiectele interne.

Pe parcursul proiectului, am construit șapte echipe interdepartamentale pentru a crește productivitatea, prin creșterea disponibilității,  dar și pentru a îmbunătăți comunicarea între departamentele de logistică și  producție.

După construirea și  instruirea fiecărei echipe, a urmat un proiect pilot, ce a fost folosit drept exemplu pentru replicare, iar o dată la 4 luni am raportat progresul și beneficiile directorului general.

Rezultate: După 18 luni de la începerea proiectului s-au identificat peste 300 de mici îmbunătățiri, s-au implementat 5 proiecte Kaizen, iar alte 5 proiecte sunt în curs de implementare.

Un alt proiect în cadrul companiei Styria Arcuri a fost axat pe dezvoltarea, instruirea și implementarea unui sistem de management bazat pe standardul OHSAS 18001, în domeniul Sănătății și Securității Ocupaționale (SSO).  

Proiectul s-a derulat pe parcursul unui an, perioadă în care au fost dezvoltate o serie de instrumente, atât pentru conformarea cu cerințele și legislația, cât și pentru documentarea sistemului de management al sanătății și securității în muncă.
De asemenea, am susținut trei sesiuni de cursuri personalizate, două dedicate echipei de proiect și una auditorilor interni. Echipa de proiect a fost instruită să identifice și să evalueze riscurile de accidentare din cadrul organizației și să își creeze o  bază de cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității Ocupaționale, iar auditorii interni au fost instruiți în domeniul Sănătății și Securității Ocupaționale.

Rezultate: Rezultatele au demonstrat auditorilor de certificare de la SQS Elveția, că Styria Arcuri  a reușit să atingă rezultatul pe care și l-a propus: certificarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale.