Primăria Sectorului 2 București

Primăria Sectorului 2 București a derulat împreună cu Direcțiile Subordonate, în prima jumătate a anului 2010, un program complex de instruire, susținut de echipa Fiatest,  ce a inclus următoarele module de instruire: Managementul calității, Management strategic, prezentarea Modelului de Excelenţă al EFQM şi a Matricei de evaluare RADAR, Benchmarking – instrument de îmbunătăţire a performanţelor organizaţiei.

În urma absolvirii cursului, în cadrul Primăriei Sectorului 2, s-au introdus elemente și principii specifice Balanced Scorecard pentru îmbunătățirea procesului de management strategic și pentru a identifica bunele practici. De asemenea, folosind Modelul de Excelență al EFQM și Matricea RADAR, Primăria Sectorului 2 a efectuat autoevaluarea propriului sistem de management.

Rezultatele autoevaluării i-au determinat pe conducătorii Primăriei să candideze la Premiul Român de Excelență, organizat de Fundația J.M. Juran, atât în anul 2008, cât și în anul 2009. În acest scop, experții FiaTest au acordat sprijin Primăriei pentru structurarea Manualului de Candidatură.

În urma participării la cele 2 competiții, Primăria Sectorului 2 București a obținut următoarele distincții:
Premiul Român pentru Calitate – la categoria „Administraţie publică locală” – 2008;
Diplomă Leadership şi constanţa obiectivelor – la categoria „Administraţie publică locală” – 2008;
Trofeul Român pentru Excelenţă „J.M. Juran” – la categoria „Administraţie publică locală” – 2009;
Premiul pentru conceptul „Responsabilitate socială” – la categoria „Administraţie publică locală” – 2009.