Compania noastră a fost selectată în perioada septembrie-decembrie 2011 să furnizeze servicii de audit Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci privind sistemul informatic și al securității informatice.

Activitățile de audit au avut la bază următoarele obiective: Evaluarea procedurilor IT în concordanță cu standardele din domeniu, Evaluarea securității fizice, Evaluarea sistemelor informatice din punct de vedere al securității, evaluarea proceselor interne și a confidențialității și a integrității informației, Evaluarea protecției datelor cu caracter personal, identificarea vulnerabilităților specifice ale aplicațiilor informatice prin teste specifice de penetrare din exteriorul rețelei având în vedere designul, implementarea, utilizarea, mentenanța și dezvoltarea acesteia.

Rezultate: Serviciile de audit de securitate oferite Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci au identificat vulnerabilitatiile sistemului informatic si a riscurilor majore de securitate a informatiei. Recomandarile facute de echipa FiaTest au fost de un real ajutor Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci in imbunatatirea generala a securitatii informatiei.