Ministerul Justiției

FiaTest a derulat în perioada decembrie 2008-iulie 2010 servicii de consultanță și instruire pentru „Implementarea sistemului de Management al Calităţii, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, în vederea certificării ISO 9001:2001”.

În cadrul proiectului,  am proiectat, documentat și implementat Sistemul de Management al Calității, în vederea certificării și am desfășurat  o serie de cursuri personalizate,  ce au avut drept scop, instruirea întregului personal al organizaţiei în vederea familiarizării cu cerinţele standardului ISO 9001:2001.

Programul de instruire a fost structurat pe trei stagii:
1.    Stagiu de instruire pentru conștientizarea SMC – s-au desfășurat 14 stagii de câte o zi (8 ore), la care au participat 300 de cursanți;
2.    Stagiu de instruire a Managerilor Calitate –  s-a desfășurat un stagiu de instruire de cinci zile (40 ore) la care au participat 3 cursanți;
3.    Stagiu de instruire a Proprietarilor de Proces – s-a desfășurat un stagiu de instruire de patru zile (32 ore) la care au participat 21 cursanți.

Rezultate: Implementarea Sistemului de Management al Calității, 324 de persoane instruite, 3 programe de formare, 23 zile de curs livrate.