Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

FiaTest a dezvoltat și livrat trei programe de formare pentru instruirea angajaților Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru îmbunătățirea planificării strategice, pentru eficientizarea  sistemului de management al proceselor, metodele și tehnicile de determinare, implementare și verificare a acțiunilor corective.

Cele trei programe de formare au avut următoarele trei direcții:
•         Managementul instituțiilor publice;
•         Planificarea strategică în instituțiile publice;
•         Management de proiect și accesarea fondurilor europene;

Rezultate: 3 programe de formare, 54 de ore, 68 de participanți instruiți.