Compania Națională Poșta Română

Compania Națională Poşta Română S.A. este operatorul naţional în domeniul serviciilor poştale, furnizor unic de serviciu universal în orice punct de pe teritoriul României.  Administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor de poștă și colaborarea cu organizații similare străine în realizarea acestor servicii, pe plan internațional, sunt printre preocupările esențiale ale Companiei Naționale Poșta Română.

În 2008, compania și-a propus să deruleze un program complex  pentru directorii de direcții și diriginți, cu scopul de a îmbunătăți calitatea și creșterea satisfacției clienților, și motivarea personalului din cadrul companiei.
Echipa noastră a personalizat o sesiune de cursuri pornind de la nevoia  de schimbare a culturii și a mentalității, la nivelul oficiilor și direcților poștale.

Pe parcursul sesiunii, am susținut echipele:
Să identifice aspectele critice ale comunicării interne și externe și să îmbunătățească standardele de calitate interne și externe;
Să identifice problemele ce țin de motivarea și eficientizarea echipelor și să dezvolte politici de motivare a personalului;
Să cunoască și să aplice corect principiile managementului calităţii şi ale TQM, în vederea îmbunătăţirii performanţei manageriale;
Să determine indicatorii de performanță pentru procese și să dezvolte metode de îmbunătățire a proceselor.

Rezultate: 300 de persoane instruite, 45 de zile de cursuri livrate, follow-up prin proiecte.